TRACTAMENT DE DADES DE CLIENTS

UNIFAMILIAR SANT JORDI

www.usj.cat

Clàusula informativa:

En compliment de l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li comuniquem que les dades que vostè ens faciliti quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers titularitat d'Unifamiliar Sant Jordi SL o Visia Llars SL amb la finalitat de poder prestar els nostres serveis, així com per mantenir-lo informat sobre qüestions relatives a l'activitat de l'empresa.
Mitjançant la signatura del present document vostè dóna el seu consentiment explícit perquè Unifamiliar Sant Jordi SL o Visia Llars SL pugui utilitzar les dades facilitades, comprometent-se a tractar-les de forma confidencial i a no comunicar o cedir aquesta informació a tercers.
Així mateix, li informem de la possibilitat que té d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal mitjançant escrit dirigit a: Unifamiliar Sant Jordi SL o Visia Llars SL, Passeig Mata 40 baixos (43202 Reus), acompanyant còpia de DNI, o al correu electrònic de [email protected].