Nota legal, Pol·lítica de Privacitat i ús de “Cookies”

Avís Legal

En virtut del compliment de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informem:

1. Objecte.

Art. 10 LSSI: https://usj.cat/ és un domini en internet de titularitat d’Unifamiliar Sant Jordi S.L. (USJ), amb Domicili Social en Passeig Mata 40 baixos, 43202 Reus (província de Tarragona) i CIF B43073493.

A l’efecte d’aquest document el telèfon de contacte és 977 77 22 11 i el correu electrònic de contacte és [email protected].

Aquest Avís Legal regula la utilització d’aquest domini.

La utilització d’aquest lloc web implica l’acceptació per part de l’Usuari de les condicions d’ús incloses en aquest Avís com també les nostres polítiques sobre ‘Protecció de Dades i Privacitat’ i ‘Política d’ús de Cookies’. En el cas que certs serveis, continguts i/o eines oferts a través d’aquest ‘Portal’ requerissin de l’aplicació condicions particulars aquestes es posaran a la disposició de l’Usuari.

D’altra banda, USJ adverteix que, tant els continguts i serveis d’aquesta pàgina web com les pròpies condicions d’utilització, poden ser modificats sense notificació prèvia.

2. Condicions d’utilització.

L’Usuari es compromet al fet que, en els apartats en què sigui necessari que es registri per a poder accedir a aquests, facilitar dades veraces, exactes i complets sobre la seva identitat. A més, es compromet a mantenir actualitzats les dades personals que poguessin ser proporcionats a titular del domini, per tant, únic responsable de les falsedats o inexactituds que realitzi.

S’informa que en cas de ser menor d’edat haurà d’obtenir el permís dels seus pares, tutors o representants legals per a poder accedir als serveis prestats. USJ no es responsabilitza en el cas que les dades sobre aquest tema siguin inexactes o falsos.

El “portal” només pot ser utilitzat amb propòsits legals per tant l’usuari s’obliga a fer un ús lícit i honrat del portal i conforme a les presents Condicions Generals d’Ús, a No utilitzar els serveis del “portal” per a la realització d’activitats contràries a les legislació espanyola, a la moral i a l’ordre públic, assumint per part de l’usuari totes les responsabilitats de danys i perjudicis enfront del titular del domini o tercers que poguessin derivar-se de pràctiques il·legals o no permeses entre altres i a títol enunciatiu i no limitatiu:

 • Realitzar sense previ consentiment per part del titular del domini qualsevol manipulació o alteració d’aquesta pàgina, no assumint el titular del domini cap responsabilitat que pogués derivar-se, d’aquesta manipulació o alteració per tercers.
 • Realitzar qualsevol acte que pugui danyar, inutilitzar, sobrecarregar, o deteriorar el Portal i els serveis i/o impedir el normal ús i utilització per part dels Usuaris.
 • Introduir i/o Utilitzar programes d’ordinador, dades, arxius defectuosos, virus, codi maliciós, equips informàtics o de telecomunicacions o qualsevol altre, independentment de la seva naturalesa que pugui causar danys en el Portal, en qualsevol dels serveis, o en qualssevol actius (físics o lògics) dels sistemes d’informació de titular del domini.
 • Violar els drets de tercers a la intimitat, la pròpia imatge, la protecció de dades al secret en les comunicacions, a la propietat intel·lectual i industrial.
 • Ocultar i falsejar l’origen de missatges de correu electrònic.
 • Utilitzar identitats falses, suplantar la identitat d’uns altres en la utilització del Portal o en la utilització de qualsevol dels serveis.
 • Reproduir, distribuir, modificar o copiar el contingut d’aquesta pàgina, tret que de disposi de l’autorització del titular del domini o estigui legalment autoritzat.
 • Transmetre a tercers no autoritzats els noms d’Usuari i les claus d’accés.

USJ no respon dels Enllaços (LINKS) a altres pàgines d’Internet de tercers i la seva existència no implica que USJ, aprovi o accepti els seus continguts i serveis. Aquestes altres pàgines web no estan controlades per USJ ni cobertes per la present Política de Privacitat. Si accedeix a altres pàgines web utilitzant els Links proporcionats, els operadors d’aquests llocs web podran recollir la seva informació personal. Asseguri’s que està conforme amb les Polítiques de Privacitat d’aquestes terceres pàgines web abans de facilitar cap mena d’informació personal. Amb caràcter general, el titular del domini, exclou la seva responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa i índole que poguessin derivar-se de l’ús del lloc web de, així com als danys i perjudicis derivats de la infracció dels drets de propietat Intel·lectual i Industrial per part dels usuaris i/o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, ni li podran ser exigides responsabilitats per la interrupció del servei, inadequat funcionament o impossibilitat d’accés al servei.

El titular del domini no serà responsable pels danys i perjudicis causats per la presència de virus o qualsevol altre programari lesiu que pugui produir alteracions en el sistema informàtic de l’Usuari.

El lloc web, incloent a títol enunciatiu, però no limitatiu, la seva programació, dissenys, logotips, text i/o gràfics són propietat del prestador o si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l’autorització escrita prèvia per part del titular del domini.
L’usuari es compromet a no realitzar cap acte en contra dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
El prestador autoritza expressament al fet que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, devent en tot cas redirigir al lloc web principal del prestador.

3. Ús de cookies.

USJ com a titular d’aquesta web declara que utilitza procediments automàtics de recollida d’informació per a guardar el registre dels Usuaris que visiten la seva pàgina web. Prem aquí per a accedir en la nostra política d’ús de cookies.

4. Protecció de dades.

Pot consultar la nostra política sobre protecció de dades de caràcter personal aquí.

5. Legislació aplicable.

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola.

Política de Privacitat, Protecció i ús de dades

1. Qui és el Responsable de tractament de les seves dades?

El responsable dels tractaments de dades referents als diferents processos amb respecte la gestió dels nostres usuaris, clients o proveïdors és Unifamiliar Sant Jordi SL (USJ), amb domicili social en Passeig Mata, 40 Reus (província de Tarragona) i CIF B-43073493.

A l’efecte de la nostra política de protecció de dades el telèfon de contacte és 977 77 22 11 i el correu electrònic de contacte és [email protected].

2. Quin tipus de dades tenim sobre la seva persona i com els hem obtingut?

Les categories de dades personals que USJ tracta sobre els seus clients i proveïdors són:

 • Dades d’identificació.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Informació comercial.
 • Dades econòmiques i de transaccions.
 • Afegir més categories de dades si escau.

En cap cas tractem dades especialment protegides.

Totes les dades a dalt esmentats els hem obtingut o directament de Vostè mitjançant l’enviament d’un formulari de contacte o la presentació d’una oferta comercial, proposta contractual, etc. o mitjançant la seva empresa en facilitar-nos les dades d’identificació i altra informació necessària per a portar al cap l’objecte de la relació contractual entre les parts. Serà una obligació seva o de la seva empresa facilitar-nos les dades actualitzades en cas de modificació.

3. Amb quina finalitat tractem les seves dades?

En USJ tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar diferents activitats derivades de procediments específics realitzats en matèria de vendes, servei post venda, gestió de proveïdors, qualitat de serveis, etc. D’aquesta manera, utilitzarem les seves dades per a portar al cap algunes de les següents accions:

 • a) Enviament de la informació que ens sol·licitin mitjançant el formulari de contacte de la nostra pàgina web o qualsevol altre mitjà de contacte amb la nostra empresa.
 • b) Facilitar tant als clients potencials com als nostres clients, ofertes de productes i serveis del seu interès.
 • c) Dur a terme la gestió administrativa, fiscal i comptable dels nostres clients i/o proveïdors.
 • d) Dur a terme enquestes de satisfacció, estudis de mercat, etc. amb la finalitat de poder oferir-li les ofertes més adequades i una qualitat optimitzada de servei, etc.

4. Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals relatives a persones físiques vinculades a clients potencials, clients i proveïdors que USJ recopili mitjançant els diferents formularis de contacte i/o recollida d’informació es conservaran mentre no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat. Les dades proporcionades pels nostres clients i proveïdors es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil entre les parts respectant en qualsevol cas els terminis mínims legals de conservació segons la matèria.

En qualsevol cas USJ guardarà les seves dades personals durant el període de temps que sigui raonablement necessari tenint en compte les nostres necessitats de donar resposta a qüestions que es plantegin o resoldre problemes, realitzar millores, activar nous serveis i complir els requisits que exigeixi la legislació aplicable. Això significa que podem conservar les teves dades personals durant un període de temps raonable fins i tot després que hagis deixat d’usar els nostres productes o que hagis deixat d’usar aquesta pàgina web. Després d’aquest període, les teves dades personals seran eliminats de tots els sistemes de USJ.

5. Quina és la base de legitimació per al tractament de les seves dades?

Segons tipus de tractament de dades li resumim en continuació la base de legitimació d’aquest tractament:

TRACTAMENT BASE DE LEGITIMACIÓ
Gestió Comptable: gestió de facturació amb clients i/o proveïdors. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
Gestión Fiscal: aplicació de retencions, bonificacions, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts, Compliment obligacions legals.
Gestión Administrativa: gestió de logística, magatzem, lliuraments al client, recepció de mercaderies, etc. Manteniment, desenvolupament i control de la relació contractual entre les parts.
Marketing: Accions comercials sobre els nostres productes o serveis dirigides als nostres clients o aquelles persones que ens han sol·licitat informació relativa en el passat incloent la realització d’enquestes de satisfacció als nostres clients. Consentiment lliure i inequívoc del propi interessat (clients potencials), li fem constar que la retirada d’aquest consentiment en cap cas pot condicionar l’execució del contracte que hi hagués entre les parts; Interès legítim de la companyia sobre la promoció i comercialització de productes o serveis similars als obtinguts o sol·licitats per les persones interessades en el passat.

Quan, a la base de legitimació referenciada Vostè es troba obligat a facilitar les dades personals, en el cas que no faciliti les seves dades de caràcter personal no es podrà executar el seu contracte, complir les obligacions legals o derivades dels poders públics.

6. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

USJ mai compartirà les teves dades personals amb cap empresa tercera que pretengui utilitzar-los en les seves accions de màrqueting directe, excepte en el cas que ens hagis autoritzat expressament a això.

L’informem que podem facilitar les teves dades personals a organismes de l’Administració Pública i Autoritats competents en aquells casos que USJ rebi un requeriment legal per part d’aquestes Autoritats o en els casos que actuant de bona fe, considerem que tal acció és raonablement necessària per a complir amb un procés judicial; per a contestar qualsevol reclamació o demanda jurídica; o per a protegir els drets de USJ o els seus clients i el públic en general.

7. Quins són els seus drets com a afectat o interessat?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si USJ està tractant dades personals que el concerneixin, o no.

En concret, les persones interessades poden sol·licitar el dret d’accés a les seves dades personals, així com rebre’ls en un format comú i lectura mecanitzada si el tractament s’efectua per mitjans electrònics (dret de portabilitat).

Així mateix, les persones interessades poden sol·licitar el dret de rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no sigui necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Complementàriament, en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, o en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran exercitar el seu dret a oposar-se al tractament de les seves dades. USJ deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions o en aquelles excepcions establertes en la normativa aplicable.

Així mateix, l’informem que té dret a retirar els seus consentiments atorgats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Així mateix, s’informa l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els esmentats drets dirigint-se per escrit a nosaltres utilitzant les dades de contacte que apareixen en l’Apartat 1, ‘Responsable de tractament’ de la present política de Protecció de Dades i Privacitat de USJ, adjuntant còpia del seu DNI. Vostè també tindrà el dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets.

Agència Espanyola de Protecció de Dades.
C/ Jorge Juan, 6
28001 – Madrid
Telf. 901100099 / 912663517

8.    Protecció de dades dels usuaris de la pàgina web.

De conformitat amb el vigent Reglament (UE) 2016/679, USJ informa que les dades de caràcter personal dels Usuaris del lloc web es tractaran per a l’activitat del tractament indicat en cada formulari de recollida de dades de la nostra pàgina web per part de USJ. Aquest tractament de les seves dades estarà emparat en el seu propi consentiment. En prémer el botó “ENVIAR”, l’Usuari consent al tractament de les seves dades per part de USJ.

Així mateix, l’informem que excepte obligació legal o consentiment exprés per la seva part USJ no cedirà les seves dades a terceres persones. (En cas de cessió informar que dades i a qui se cediran).

Igualment, s’informa l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió de dades, així com disposar d’altres drets reconeguts en el present document i regulats en el Reglament (UE) 2016/679, notificant-lo a Unifamiliar Sant Jordi S.L., Passeig Mata, 40 Baixos, 43202 REUS (província de TARRAGONA), e-mail: [email protected].

D’altra banda, d’acord amb el que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic, USJ es compromet a no enviar publicitat a través del correu electrònic sense haver recaptat abans l’expressa autorització del destinatari.

9.    Una altra informació d’interès sobre la nostra política de privacitat.

9.1 Mesures de Seguretat.

USJ adopta els nivells de seguretat requerits per la normativa Europea i Espanyola vigent en protecció de dades tenint en compte l’estat de la tècnica, els costos d’aplicació i la naturalesa, l’abast, el context i les finalitats del tractament descrits, així com els riscos de probabilitat i gravetat variables per als seus drets i llibertats com a persona.

9.2 Tractament de dades de menors.

A l’empara del RGPD UE 679/2016 i del RD 1720/2007 els menors de més de 14 anys poden donar el seu consentiment a la contractació de serveis de la societat de la informació, com pot ser la inscripció en un fòrum, l’emplenament d’un formulari de contacte, etc. No obstant això, serà responsabilitat de USJ comprovar la veracitat de l’edat indicada per part del menor.

Per al tractament de dades de menors de 14 anys aquesta recollida de dades es realitzarà sempre sota l’exprés consentiment dels pares o tutors legals.

9.3 Modificacions de la nostra Política de Protecció de Dades i de Privacitat.

Ocasionalment, USJ podrà realitzar modificacions i correccions en aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Usuaris, clients i proveïdors. Si us plau, verifiqui aquest apartat regularment per a consultar els canvis que puguin haver existit i de quina manera el poden afectar.

9.4 Per què és necessari acceptar està Política de Protecció de Dades i de Privacitat?

Aquest apartat de Política de Protecció de Dades per a Usuaris, clients i proveïdors li proporciona d’una manera fàcilment accessible tota la informació necessària perquè puguis conèixer la tipologia de dades que USJ manté sobre els seus clients potencials, clients i/o proveïdors, les finalitats perseguides, els drets que la normativa de protecció de dades reconeix a Vostè com a persona afectada i la manera de com exercir aquests drets. Per tant, amb l’enviament deliberat de les seves dades personals mitjançant els nostres mitjans de contacte i/o amb l’inici de la relació mercantil amb la nostra empresa considerem que reconeix i accepta el tractament de les teves dades personals tal com es descriu en la present política. Aquesta informació personal solament s’usarà per a les finalitats per als quals ens la has facilitat o determinades normatives nacionals o regionals ens habiliten fer-ho.

En qualsevol cas, hem d’advertir-li que una negativa per la seva part per a facilitar-nos determinades dades sol·licitades podria obstaculitzar el desenvolupament de la relació contractual entre les parts amb possibles conseqüències serioses al moment de prestar les diverses prestacions contemplades dins del contracte mercantil celebrat amb la part contractant.

Si tens qualsevol pregunta en relació amb aquest apartat de Política de Protecció de Dades per als Clients Potencials, Clients i Proveïdors de USJ, si us plau, posi’s en contacte amb l’empresa usant la direcció facilitada en l’Apartat primer ‘Responsable de Tractament’ i estarem encantats d’atendre’t i donar resposta a les qüestions addicionals que ens vulguis plantejar.

10. Legislació aplicable.

Les presents Condicions es regiran en tot moment pel que es disposa en la legislació espanyola i europea en matèria de protecció de dades de caràcter personal i de privacitat.

Ús de “Cookies”

Cookie és un fitxer que es descarrega en el seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per a reconèixer a l’usuari. El navegador de l’usuari memoritza cookies en el disc dur solament durant la sessió actual ocupant un espai de memòria mínim i no perjudicant l’ordinador. Les cookies no contenen cap classe d’informació personal específica, i la majoria de les mateixes s’esborren del disc dur en finalitzar la sessió de navegador (les denominades cookies de sessió).

La majoria dels navegadors accepten com a estàndard a les cookies i, amb independència d’aquestes, permeten o impedeixen en els ajustos de seguretat les cookies temporals o memoritzades.

Sense el seu exprés consentiment –mitjançant l’activació de les cookies en el seu navegador–Unifamiliar Sant Jordi SL, no enllaçarà en les cookies les dades memoritzades amb les seves dades personals proporcionades en el moment del registre o la compra.

Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Cookies d’anàlisis: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d’usuaris i realitzar l’edició i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la nostra web. Per a això analitzem la navegació en la nostra pàgina web amb la finalitat de millorar l’oferta de productes o serveis que oferim.

Cookies de tercers: La Web de usj.cat pot utilitzar serveis de tercers que, per compte d’Unifamiliar Sant Jordi SL, recopilessin informació amb finalitats estadístics, d’ús del Site per part de l’usuari i per a la prestació d’altres serveis relacionats amb l’activitat del Website i altres serveis d’Internet.

En particular, aquest lloc web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc. amb domicili als Estats Units amb seu central en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, Califòrnia 94043. Per a la prestació d’aquests serveis, aquests utilitzen cookies que recopilen la informació, inclosa l’adreça IP de l’usuari, que serà transmesa, tractada i emmagatzemada per Google en els termes fixats en la Web Google.com. Incloent la possible transmissió d’aquesta informació a tercers per raons d’exigència legal o quan dits tercers processin la informació per compte de Google.

L’Usuari accepta expressament, per la utilització d’aquest Site, el tractament de la informació recaptada en la forma i amb les finalitats anteriorment esmentades. I així mateix reconeix conèixer la possibilitat de rebutjar el tractament de tals dades o informació rebutjant l’ús de Cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada a tal fi en el seu navegador. Si bé aquesta opció de bloqueig de Cookies en el seu navegador pot no permetre-li l’ús ple de totes les funcionalitats del Website.

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el teu ordinador mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat en el teu ordinador.

 • Per a més informació sobre el navegador Firefox des d’aquí: http://support.mozilla.org/es/products/firefox/cookies
 • Per a més informació sobre el navegador Chrome des d’aquí: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=es&answer=95647
 • Per a més informació sobre el navegador Explorer des d’aquí: http://windows.microsoft.com/es-es/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
 • Per a més informació sobre el navegador Safari des d’aquí: http://support.apple.com/kb/ph5042
 • Per a més informació sobre el navegador Opera http://help.opera.com/windows/12.00/es-es/cookies.html

Si té dubtes sobre aquesta política de cookies, pot contactar en [email protected]

QUÈ ENS FA ÚNICS?
EXPERIÈNCIA I
EXCEL·LÈNCIA
Més de 30 anys d'experiència.
AVALUACIÓ I
PERSONALITZACIÓ
Escoltem les teves necessitats.
T’informem i assessorem.
Transparència en el procés.
EFICIÈNCIA I
SOSTENIBILITAT
Respectuosos amb el medi ambient.
Materials de reconegudes marques.
Garantia i servei post-venda.
TENS DUBTES? CONTACTA'NS PER A MÉS INFORMACIÓ
  UNIFAMILIAR SANT JORDI 2019 · Pol·lítica de Privacitat